Algemene Gegevens instelling

Naam: Stichting Against Watchtower Shunning
Nummer Kamer van Koophandel: 86346091
Adres: Prinsenstraat 1 N, 7121AE Aalten
Telefoonnummer: +31 6 53457359
E-mailadres: st.against.wt.shunning@gmail.com
Bankrekening: NL 75 ABNA 0112 1625 41 
RSIN: 863937755

Statutair bestuur:
Het bestuur van de organisatie bestaat uit tenminste drie personen, die voor hun activiteiten als bestuurslid geen enkele beloning ontvangen. Het bestuur wordt benoemd door het de huidige voorzitter en kiest uit het midden van haar achterban een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Voorzitter: de heer H.F. Dahlem
Secretaris: de heer G. Nagtegaal
Penningmeester: de heer D.Y. Poelsma

Inkomsten werving:
Om de kosten van het oprichten van de Stichting, maar met name van de juridische procedure en voortraject te kunnen voldoen, is er geld nodig. Er zijn reeds giften toegezegd door personen die het doel van de Stichting van harte onderschrijven. Echter, de volledige kosten die de Stichting zal moeten voldoen zijn nu nog niet geheel te overzien. Het bestuur zal een begroting opstellen en een plan maken om fondsen te werven. Gedacht wordt aan o.a. crowdfunding en het aanvragen van subsidies.

Met het oog op de fondsenwerving zal worden onderzocht of de Stichting in aanmerking kan komen voor een ANBI-status. Het hebben van een ANBI-status werkt ook als een soort ‘keurmerk’ voor de Stichting. Het geeft namelijk aan dat de Stichting aan bepaalde criteria voldoet. Hierdoor kunnen (potentiële) subsidieverstrekkers, fondsen en donateurs zelfs makkelijker over de streep worden getrokken omdat ze de Stichting zien als een betrouwbare partij. En daarmee kan het werven van fondsen en donateurs dus ook zelfs makkelijker voor je worden.

Wanneer de Stichting een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, heeft dit diverse financiële voordelen:

▪ De ANBI betaalt geen schenk- en erfbelasting
▪ Donateurs mogen giften aftrekken voor inkomsten- of vennootschapsbelasting
▪ Bij een schenking in het algemeen belang betaalt de ontvanger geen schenkbelasting
▪ ANBI stichtingen komen in aanmerking voor teruggaaf van (een deel van) de energiebelasting

Om in aanmerking te komen om tot ANBI benoemd te worden moet de Stichting aan een aantal door de Belastingdienst gestelde voorwaarden voldoen. Belangrijk is dat de Stichting negentig procent van haar activiteiten voor het algemeen belang moet uitvoeren. Daar mag de Stichting ook geen winstoogmerk over hebben. Bij de voorwaarden staan ook onderdelen over integriteit, zeggenschap, beleid, administratie- en publicatieplicht vermeld.

De Stichting verliest de ANBI-status als de Stichting niet meer aan de voorwaarden voldoet, of als de Stichting zelf verzoekt om de statusaanwijzing te beëindigen.

Doelstelling:
Op te komen voor allen die onder het Watchtower-Shunning-Beleid te lijden hebben zoals dit ten uitvoer wordt gebracht bij het kerkgenootschap:  de Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen in Nederland. 

De visie hierbij is:

Ten eerste dat er een verbod komt op het Shunning-Beleid binnen de Jehovah’s Getuigen, in Nederland, maar uiteindelijk ook daarbuiten zodat toekomstige generaties niet meer met het Shunning-Beleid te maken krijgen 

Ten tweede dat er een verbod komt op inschrijven van kinderen als ongedoopte/goedgekeurde verkondiger en het verbod op het doop-kandidaat stellen van kinderen voor hun 18e levensjaar. 

Beleidsplan:
De Stichting heeft een beleidsplan met de titel: Leidraad en Strategie,  waarin staat vermeld hoe de doelstellingen te kunnen bereiken. 

Door pro actief het contact op te zoeken met iedereen die aan en onder de Watchtower-Shunning  lijdt. Dit gebeurt vooral middels een Website en Facebookpagina. Daarbij is de voorzitter een belangrijke schakel inzake het contact met de achterban omdat hij mobiel altijd bereikbaar is. 

De Stichting bestrijdt het Watchtower-Shunning-beleid door zich tot het uiterste in te spannen om  een dialoog aan te  gaan met de landelijke Wachttoren-Bestuurders. 

Daarnaast voert de Stichting een politieke lobby richting de wetgevende en uitvoerende macht op het niveau van alle bestuurslagen. Ook worden contacten onderhouden met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. De voorloper (Het Dutch Committee Against JW’s Shunning) van de Stichting heeft de juridische rechtsgang al begin oktober 2021 inwerking gezet. Om een verbod te krijgen op het Watchtower-Shunning-Beleid. En voor dit beleid wil de Stichting de bestuurders van de Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen voor de rechter dagen door middel van zowel een civiele als strafrechtelijke procedure. 

De Stichting wil niet alleen haar achterban informeren maar ook de buitenwereld door contacten met de media en pers. 

Achterban:
Voor wie is de Stichting representatief: voor allen die aan en onder het Watchtower-Shunning-beleid lijden of er onder geleden hebben:

– Uitgesloten of zelf teruggetrokken Jehovah’s Getuigen                                                                                                                                                                      

– Voormalige ongedoopte verkondigers  

– Met name ook kinderen die te lijden hebben onder de Watchtower-Shunning in verdeelde huisgezinnen

– Nieuwe partners van de personen die geen Jehovah’s Getuigen zijn

– Niet te vergeten,  actieve en inactieve Jehovah’s Getuigen die het ook totaal oneens zijn met het Watctower-Shunning-beleid. 

Hoewel de Stichting  geen leden kent wordt er  contact onderhouden met de bovengenoemde achterban, o.a.  middels Informatiebijeenkomsten. Daarnaast wordt de  achterban betrokken bij de contacten richting de overheden; ook wordt de achterban  gestimuleerd om hun verhaal op persoonlijke titel te  doen aan pers en media. En er zal vanuit de Stichting begeleiding zijn van de achterban bij een mogelijke collectieve rechtsgang.  

Beloningbeleid: 
Het bestuur van de organisatie bestaat uit tenminste drie personen, die voor hun activiteiten als bestuurslid geen enkele beloning ontvangen.

Statuten: 
Bekijk hier onze statuten.

Activiteitenverslag / acties en politiek lobbywerk  Against Watchtower-Shunning 2021 -2022:

– 27 en 28 augustus 2021
Hotel Middelburg: Eerste contact met het gerenommeerde Advocatenkantoor te Amsterdam inzake het uitsluitingsbeleid bij de Jehovah’s Getuigen. En het scenarioconcept.

– 7 september 2021, dinsdag Het Den Bosch overleg.

– 19 september 2021, zondagavond
Radio 1 Pointer (KRO/NCRV) over Shunning.

– 25 september 2021
Gesprek met Patrick en Pascal in Gent – België

– 27 september 2021
Leiden/Breda Het Logo Against Watchtower Shunning en oprichting van het Dutch Committee Against Watchtower Shunning.

– 3 oktober 2021
Brief naar Prof L. Zegveld inzake het opstarten van een juridische procedure inzake het Watchtower- Shunning-Beleid bij het kerkgenootschap de christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen in Nederland.

– 5 oktober 2021
Reactie van Prof L. Zegveld dat advocaat C. Samkalden naar de zaak wil kijken namens het kantoor Prakken d’ Oliveira.

– 9 oktober 2021, zaterdagmorgen
Eerste Bijeenkomst op Nederlandse bodem Against Watchtower-Shunning in hotel Van der Valk Tilburg Zuid/Oost. Aanwezig vanuit België: Patrick.

11 oktober 2021, maandag
TROUW voorpaginanieuws: Comité wil rechtszaak opstarten tegen Watchtower-Shunning.

21 oktober 2021, donderdagavond
– Eerste TV uitzending Against Watchtower Shunning Bij Een/Vandaag (AVRO/TROS) : Henri Dahlem spant een rechtszaak aan.

– 27 oktober 2021
Brief naar de Tweede Kamer Against Watchtower-Shunning. SP Kamerlid van Nispen.

29 oktober 2021
Brief naar de voormalige minister S. Dekker Against Watchtower-Shunning.

– 30 oktober 2021
Bijeenkomst in Arnhem inzake het Dutch Committee en het oprichten van een Stichting Against Watchtower Shunning.

2 November 2021
– Schriftelijke vragen vanuit het parlement van het SP kamerlid van Nispen inzake Watchtower- Shunning.

4 november 2021, woensdag
– Website NowIsTheTime.nu start! Is online.

4. november 2021, donderdag
– Start van de Petitie: Bestraf het sociaaldood verklaren van ex Jehovah’s getuigen per wet. Gericht aan de Tweede Kamer.

9. november 2021, dinsdag
– TV Pointer KRO/NCRV Miranda Gritt belt op naar aanleiding van de petitie of ik mee wil werken aan de TV documentaire Against Shunning.

10. november 2021, woensdag
– TROUW Artikel : inzake de Petitie: Bestraf het sociaaldood verklaren van ex Jehovah’s getuigen per wet.

12 november 2021, vrijdagavond
– Algemeen-Dagblad schrijft over de petitie van het Dutch Committee en zet de Petitie online op hun website waardoor veel mensen de petitie ondertekenen.

13 november 2021
– Voorpagina nieuws in de Gelderlander en groot interview Against Watchtower-Shunning. Anoniem verslag: Elise.

27 november 2021
– Live en online Tweede Bijeenkomst in Arnhem van het Dutch Committee.

9 december 2021
– Schriftelijke antwoorden van de voormalige minister voor rechtsbescherming aan de Tweede Kamer inzake het Watchtower-Shunning-Beleid.

12 december 2021 , maandagmiddag
– Eerste gesprek met Pointer TV KRO/NCRV te Aalten

– In december zijn de eerste twee aangiften gedaan Against Watchtower-Shunning Op 13 december 2021 te Tilburg en 23 december 2021 te Arnhem.

23 december 2021, donderdagmiddag, 15.00
Website Pointer KRO/NCRV meldt dat de eerste twee aangiften zijn gedaan Against Watchtower- Shunning te Tilburg en Arnhem.

– Op Tweede Kerstdag, zondag 26 december 2021
Besteedt KRO/NCRV Pointer Radio in het jaaroverzicht aandacht aan de zaak Against Watchtower- Shunning. Ex Jehovah’s Getuigen naar de rechter.

– 30 december 2021, donderdag
Voorpaginanieuws Nederlands Dagblad: Jamie en Vlora doen hun shunning-verhaal.

Activiteiten/Acties in jaar 2022

– 4 januari 2022, dinsdag
Voorpaginanieuws: Brabants Dagblad inzake de eerste twee aangiften Against Watchtower- Shunning.

7 januari 2022, vrijdagavond, 22.30
SBS6 Hart van Nederland interview met de voorzitter van het Dutch Committee inzake Watchtower- Shunning

– 8 januari 2022
Dutch Committee heeft contact met de Zeeuwse achterban te Middelburg.

– 15 januari 2022, zaterdagmiddag Derde Dutch Committee meeting online.

– 20 januari 2022, donderdag van 11.00 -15.00 uur
Dutch Committee en het NRC interview met Zeeuwse ex Jehovah’s Getuigen

– 29 januari 2022
Dutch Committee legt het eerste contact met de familie Poelsma te Rhoon. Don wil zich beschikbaar stellen als penningmeester.

– 4 februari 2022, donderdag
Voorpaginanieuws Reformatorisch Dagblad en groot achtergrond interview met de voorzitter van het Dutch Committee.

– 15 februari 2022, dinsdag
Delegatie van de achterban het Dutch Committee gaat naar Hilversum Pointer TV KRO/NCRV om hun verhaal te doen. Acht personen in totaal.

– 17 februari 2022, donderdag
Brief aan de Vaste Kamercommissie van Justitie & Veiligheid inzake de mogelijkheid tot petitie aanbieding : Bestraf het sociaaldood verklaren van ex Jehovah’s Getuigen per wet.

– 21 februari 2022, Maandagmiddag
De voorzitter van het Dutch Committee verstuurt de Eerste Open-Brief per gewone en daarnaast ook aangetekende post naar de Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen in Nederland met het verzoek om dialoog.

– 27 februari 2022, zondag
Pointer KRO/NCRV Website. Het verhaal van Berend anoniem inzake Shunning

– 3 maart 2022, dondermorgen
Reactie terug op de brief van het Dutch Committee gedateerd 29 oktober 2022 aan de voormalige minister voor Rechtsbescherming S. Dekker vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Van Marieke Dekker-Abels die met het Dutch Committee namens het ministerie van J&V in gesprek wil.

– 8 Maart 2022
Het Dutch-Committee met achterban en de aanbieding van de petitie aan de Vaste Kamercommissie van Justitie & Veiligheid

– Zaterdag, 12 maart 2022
– Heelsum bij Anne inzake het loge en de naam van de Stichting i.o. De officiële naam wordt: Stichting Against Watchtower Shunning.

– 17 maart 2022, woensdag
De Vaste Kamercommissie van Veiligheid & Justitie stelt vragen n.a.v. de petitie middels schriftelijke vragen over het onderwerp Watchtower-Shunning aan de nieuwe minister voor Rechtsbescherming de heer F. Weerwind.

19 maart 2022, zaterdag
Groot artikel in de Gelderlander met drie personen uit de achterban van het Dutch Committee uit Gelderland en daarnaast ook met de voorzitter van het Dutch Committee.

20 maart 2022, zondag
– Voorzitter van het Dutch Committee gaat naar Rhoon. Inzake het officieel oprichten van de Stichting en de zoektocht naar een notaris. Silvia en Don helpen hiermee. Vroeg in de avond weer terug in Arnhem. Om 22.15 Pointer KRO/NCRV TV : De documentaire over Watchtower-Shunning. Gelijk dezelfde avond positieve reacties.

21 maart 2022, maandag
– Voorzitter van het Dutch Committee vanuit Arnhem, 9.23 via Roosendaal en Vlissingen met trein en veerpont naar Gent. Rond 17.45 bij Patrick Haeck. Die avond in een hotel. En eerste telefonisch contact met Bert.

22 maart 2022, dinsdag van 9.00 t/m 17.30
– Het Hof van Beroep inzake de uitspraak van 16 maart 2021: Dat Watchtower-Shunning discriminerend en haatdragend is . Hiertegen ging het landelijk bestuur van Jehovah’’s Getuigen in België in beroep.

26 maart 2022, zaterdagmiddag
– Informatiebijeenkomst te Andelst Betuwe waarbij ook Patrick en Pascal aanwezig waren. Onderwerp onder meer de Stichting in oprichting. TV Gelderland aanwezig. Interview met Patrick, Hadassah en apart met de voorzitter van het Dutch Committee. Op de website van TV Gelderland.

27 maart 2022
– TV Gelderland meldt in de uitzending over de oprichting van de Stichting Against Watchtower- Shunning.

30 maart 2022, woensdagmiddag
– Don, kandidaat penningmeester en Henri oprichter en kandidaat voorzitter op bezoek bij de notaris. te Nieuwerkerk aan de IJssel.

5 april 2022, dinsdagmiddag
voorzitter van de Stichting i.o. op bezoek bij Bert in Bleijswijk. Toezegging van sponsoring.

14 april 2022, donderdagmiddag

Beleidsplan: Leidraad en Strategie voor de Stichting i.o. komt uit.

26 april 2022, donderdagmiddag
– De voorzitter van de Stichting i.o. verstuurt een brief naar het ministerie van Justitie en Veiligheid; Afdeling Directoraat Straffen en Beschermingen met het verzoek om een gesprek met de slachtoffers van Watchtower-Shunning.

– Pointer TV KRO/NCRV brengt op de website een lange verklaring van de bestuurder M. van Ling inzake het Watchtower-Shunning-Beleid.

7 mei 2022, zaterdagmiddag
– Rotterdam, Don en Henri ondertekenen de papieren voor de officiële oprichting van de Stichting.

10 mei 2022, dinsdag

De Stichting Against Watchtower-Shunning wordt officieel bij notariële akte opgericht.

17 mei 2022, dinsdag
– Schriftelijk beantwoording van vragen door de minister voor Rechtsbescherming F Weerwind aan de Tweede Kamer inzake Watchtower-Shunning naar aanleiding van de petitie. De minister voor Rechtsbescherming kondigt een onderzoek aan.

– NCR Handelsblad schrijft over het aangekondigde vooronderzoek.
– Laura die een langdurig documentaire over Watchtower-Shunning wil maken legt contact met mij.

19 mei 2022, donderdag
– Laura komt op bezoek in Aalten inzake een mogelijke documentaire.

– Brief naar het advocatenkantoor Prakken d’ Oliveira gericht aan Channa Samkalden inzake het opstarten van het vooronderzoek.

20 mei 2022, vrijdag
– Groot interview met de voorzitter van de Stichting Against Watchtower-Shunning. (verder SAWS) Zijn persoonlijk verhaal over zijn politieke en juridische strijd.

24 mei 2022, dinsdagmiddag
– De voorzitter van de SAWS stuurt een brief aan de minister voor Rechtsbescherming inzake het aangekondigde onderzoek naar het uitsluitingsbeleid binnen gesloten religieuze gemeenschappen. In die brief verzoekt de voorzitter namens de Stichting om een verbod op het doop- kandidaat stellen van kinderen bij Jehovah’s Getuigen voor hun 18e levensjaar.

28 mei 2022, zaterdagmorgen
– De Tweede Open-Brief gericht aan de bestuurder de heer M van Ling van de Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen wordt per aangetekende en gewone post verstuurd.

30 mei 2022, maandagmiddag
De achterban van de SAWS en de voorzitter proberen de Tweede Open-Brief bij het Bijkantoor in Emmen af te geven aan de bestuurder M. van Ling. Daarbij is Wil van der Schans aanwezig van Pointer Radio KRO/NCRV.

1 juni 2022, woensdag. 9.00 – 14.00
– De voorzitter van de SAWS gaat samen met Kevin naar Den-Haag. Voor de Vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid. Waar ook de minister voor Rechtsbescherming aanwezig is. Om 8.15 zijn ze al in Den Haag voor de eerste opname voor een langdurige documentaire voor Videoland. Laura is ook in Den Haag.

– De voorzitter van de SAWS legt te Culemborg op de terugweg naar Arnhem contact met het Dagblad TROUW en het Reformatorisch Dagblad over de ontwikkelingen van de politieke lobby en de juridische rechtsgang.

3 juni 2022, vrijdagmiddag
– Patrick uit België belt me op en meldt de uitspraak van het hoger-beroep dat eigenlijk op 31 mei 2022 moest plaatsvinden maar toch al snel daarna plaatsvond; een week later 7 juni 2022.

5 juni 2022, middag en avond
– Vanuit Aalten reist de voorzitter van de SAWS af in de middag naar Hilversum voor de live- uitzending van Pointer Radio KRO/NCRV inzake het verhaal van Watchtower-Shunning.

7 juni 2022, dinsdagmorgen in de zeer vroege ochtend, tijd 4,30
– Kevin haalt de voorzitter van de SAWS op bij Haarhuis in Arnhem bij het Centraal-Station. Op naar Gent waar we al om 8.30 moeten zijn voor de documentaire van Videoland waarmee Laura bezig is. De rit naar Gent gaat snel om 7.30 zijn we er al.

Om 9.00 gaat de zitting van start. Die duurt tot 10.30. Helaas wint het Belgisch Bijkantoor van Jehovah’s Getuigen van het Hof van Beroep. Tussen de 10.30 en 11.00 wordt de voorzitter van de SAWS door verschillende Nederlandse media opgebeld. Onder meer TROUW en het Reformatorisch Dagblad. Deze twee kranten doen verslag van de overwinning van de Landelijke Wachttoren-Bestuurders in België maar citeren de voorzitter van de SAWS: dat de Stichting zich niet uit het veld laat slaan door uitspraak van het Hof van Beroep.

8 juni 2022, woensdag
– TROUW Artikel : DE SAWS laat zich niet uit het veld slaan.

10.00 juni 2022, vrijdag
– 11.00 t/m 15.00 Groot interview met TROUW, Gideon en Youri doen hun persoonlijk Watchtower- Shunning-verhaal.

13 juni 2022, maandagmiddag
– Henri, Don en Gideon hebben een zeer hoopvol en positief gesprek met de advocaat Channa Samkalden. Laura is er ook even om voor het gesprek opnamen te maken voor de langdurige documentaire over Watchtower-Shunning bij Videoland.

23 juni 2022, donderdag
– De voorzitter van de SWAS schrijft aan het ministerie van Justitie en Veiligheid over de agendapunten voor gesprek met ambtenaren op 28 juni 2022.

25 juni 2022, zaterdag
– TROUW, Groot artikel in de Verdieping met het verhaal van Gideon en Youri.

27 juni 2022, maandag
– Opdracht bevestiging van het advocatenkantoor tot het opstarten van het vooronderzoek.

– Gesprek met de groep van Ilona en Taco over hun coaching project en hun te informeren over de SAWS. In de avond na 20.00.

28 juni 2022, dinsdagmorgen
– Een gesprek van 10.00 – 11.00 op het ministerie van Justitie en Veiligheid met ambtenaren over het Watchtower-Shunning-Beleid. Waarbij 10 personen aanwezig waren vanuit de achterban van de SAWS.

– Om 16.00 met Gideon naar Nieuwerkerk aan de IJssel. Naar de notaris. Gideon wordt officieel secretaris van de Stichting.

2 juli 2022, zaterdag
– PZC: krant van Zeeland. Interview met de voorzitter van de Stichting Against Watchtower-shunning.

3 juli 2022, zondagavond
– Pointer Radio KRO/NRCV over de financiële geldstromen bij de Jehovah’s Getuigen.

23 juli 2022, zaterdag

– Bankrekening van de Stichting eindelijk in orde en geopend met dank aan de penningmeester!

28 juli 2022, vrijdag
– Van het ministerie van Justitie en Veiligheid komt een brief binnen inzake de terugkoppeling van het gesprek van 28 juni 2022.

4 augustus 2022, donderdagmiddag
– Op bezoek bij Bert. Hij sponsert een groot bedrag waardoor het vooronderzoek van start kan gaan.

12 augustus 2012. Vrijdag
– Op bezoek bij Patrick in België om over de politieke internationale strategie te spreken en de internationale strategie Against Watchtower-Shunning.

27 augustus 2022, zaterdag
– Vanuit Arnhem vertrekken Kevin en Eydie samen met de voorzitter van de Stichting SAWS naar Emmen nadat eerst de Derde Open-Brief aan de bestuurder de heer M. van Ling van de Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen per aangetekende en gewone post wordt verstuurd.

Daarna op naar het Bijkantoor in Emmen. Weer verzamelen in de Huiskamer bij het Station in Emmen. Om 15.00 komt de achterban met de bestuursleden van de Stichting SAWS aan bij het Bijkantoor-terrein te Emmen. Netjes aangebeld via de intercom, men wilde de brief niet persoonlijk in ontvangst nemen. Dan maar over het muurtje heen. De politie werd erbij gehaald. Omdat zeven personen het Bijkantoor-terrein opgingen. De politie probeerde te bemiddelen zonder resultaat. De Wachttoren-Bestuurders wilden de Derde Open-Brief niet persoonlijk in ontvangst nemen. Waardoor de SAWS voorzitter uit principe op het Bijkantoor-terrein bleef staan. Om een politiek statement af te geven. Wat resulteerde in de aanhouding van de SAWS voorzitter en het feit dat hij in de cel belandde. En een strafbeschikking kreeg met boete,

29 augustus 2022, maandagmiddag
– De SAWS-voorzitter stuurt een mail naar de juridische afdeling van de Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen in Nederland met als bijlage weer de Derde Open-Brief. In de email roept de SAWS voorzitter namens de achterban van de Stichting nogmaals op om toch in dialoog te gaan.

31 augustus 2022, woensdagmiddag
– Per mail een brief van het ministerie van Justitie en veiligheid van Marieke Dekker-Abels inzake specifieke trauma-behandeling voor personen die lijden aan en onder Watchtower-Shunning-Beleid. Advies vanuit het ministerie: het landelijk expertisecentrum traumabehandeling ARQ stichting 45 Oegstgeest. Contact persoon: Mevrouw Cri-cri Gouw.

– De voorzitter van de SAWS legt met mevrouw Grouw dezelfde middag nog contact. Gesprek van 45 minuten(16.00 – 16.45) Glashelder poneert de SWAS voorzitter de stelling: Op landelijk niveau moet een doelgericht aanbod komen voor personen die trauma hebben opgelopen door de Watchtower- Shunning, ook voor personen die nog in de Wachttoren-Organisatie zitten. Tevens moeten hulpverleners zich zeer goed verdiepen in de geschiedenis van de Jehovah’s Getuigen en hun bestuurscultuur. ARQ gaat met deze aanbevelingen aan de slag; eind oktober 2022 komt de terugkoppeling.

1 september 2022, donderdagavond
– Hotel Haarhuis, Kevin, Willebrord, Mehmet, en de SAWS voorzitter doen de planning van een mogelijke solo-tentactie van de SAWS voorzitter omdat tot drie keer toe door de landelijke Wachttoren-Bestuurders de dialoog is afgewezen en er geen reactie komt op de Open-Brieven. Vergunningaanvraag voor tent-actie online verstuurd naar de gemeente Emmen.

2 september 2022, vrijdagmorgen
– De SAWS voorzitter legt telefonisch contact met de gemeente Emmen of de aanvraag voor de solo- tent actie is binnengekomen. Die was binnengekomen. De aanvraag gaat in behandeling genomen worden.

3 september 2022, zaterdag
– SAWS voorzitter gaat naar Rotterdam om de papieren in orde te maken voor aanvraag ANBI status.

5. september 2022, maandag
– Al om 8.15 wordt de SAWS voorzitter opgebeld door de vergunning-ambtenaar van de Gemeente Emmen dat de vergunningaanvraag in behandeling wordt genomen met een mogelijke positieve uitkomst.

– Rond 11.30 wordt de Aanvraag voor de ANBI-Status per aangetekende post verstuurd vanuit de Steenstraat te Arnhem.

– Om 14.45 in trein van Amsterdam naar Haarlem komt van de gemeente Emmen het groene licht voor solo-tent actie namens de SAWS.

7 september 2022, woensdag
– Per mail komt de officiële toestemming van de gemeente binnen voor de solo-tent actie.

– Woensdagavond schrijft de SAWS- voorzitter een persoonlijke brief aan de burgemeester van Emmen. Om hem te bedanken voor de goedkeuring van de vergunning aanvraag. Om een verzoek in te dienen om bij hem op bezoek te mogen komen met het SAWS bestuur. En in de brief geeft de SAWS voorzitter ook persoonlijk aan wie zijn inspiratiebronnen zijn om in verzet te komen tegen de Watchtower-Shunning. Onder meer predikant Martin Niemöller en het burgerrechtenlied : We Shall Overcome. De brief aan de burgemeester wordt donderdagmorgen 8 september per mail verstuurd.

8 september 2022, donderdag
– In de trein naar Zwolle voor werk-afspraak. 10.15 opgebeld door TV Drenthe die ik een dag eerder geïnformeerd heb over de aanstaande solo-tentactie voor het Bijkantoor van Jehovah’s Getuigen in Emmen. Na 12.00 wil Radio Drenthe mij live in de uitzending als voorzitter van de Stichting SAWS. Wat ook is gebeurd. ‘s Avonds komt op de website van TV Drenthe een bericht over de komende Tent-actie. Door dit nieuws van de dag wordt het Bijkantoor in Emmen ook op de hoogt gesteld van de komende actie.

9 september 2022, vrijdag
– Om 9.00 in de Steenstraat waar Willibrord mij ophaalt om de spullen zoals tent, slaapzak en Megafoon naar Kevin te brengen in Dieren. Daarna het prachtige spandoek ophalen in de buurt van Ede. Spandoek uit proberen op het werkterrein van Willebrord.

– Vrijdagmiddag komt er een mail binnen van het secretariaat van de burgemeester van Emmen als reactie op de brief aan de burgemeester van Emmen. Op 28 september 2022 wordt het bestuur van de SAWS uitgenodigd voor gesprek met de burgemeester.

10 september 2022, zaterdagmiddag
– Om 14.00 vertrekken Kevin, Edydie en de voorzitter van de SAWS richting Emmen. Onderweg wordt er nog koffie gedronken en rond 16.15 komt men aan in Emmen. Bij het grasveld waarop het witte bord staat met de tekst; Wachttoren-Genootschap

De vergunning-ambtenaar komt net bij onze aankomst aan fietsen. Want hij dacht dat de actie niet door ging. Omdat de actie eigenlijk al om 12.00 van start zou gaan. Marianne Voogd komt ook aan.

En de cameraploeg van SBS6 : Hart van Nederland. Het programma Hart van Nederland had al in de morgen gebeld dat zij zouden komen. Ook de burgemeester van Emmen kwam naar de tent-actie.

Met SBS6 weer naar de intercom; Met het verzoek om de bestuurder M. van Ling te spreken. Men zou kijken wat men kon doen. Na 20 minuten weer aangebeld maar er kwam geen reactie meer. Op SBS6 TV camera werd toen het lied ‘ We Shall Overcome’ opgenomen dat door de megafoon luid weerklonk.

Vrienden van Eydie waren aanwezig en haalde chinees. Marianne ging weg. En Kevin en Eydie rond 20.45. Ik ging de tent in en rond 21.15 kwam Gideon met zijn vriendin nog op bezoek. Een goede nachtrust gehad.

11 september 2022, zondagmorgen, 7.30
– Vroeg opgestaan en foto’s gemaakt van de zonsopgang. Lekker ontbeten en met veel buurtbewoners gesproken die al vroeg een wandeling maakten. Jim was ook al zeer vroeg onderweg. Vertrektijd: 7.00 en kwam rond 11.15 aan in Emmen. Ook kwam Kevin weer terug naar Emmen om 10.45. TV Drenthe was er al om 10.30. Eerst weer een interview met Radio Drenthe en daarna met de camera opname voor TV Drenthe. Weer bij de intercom en weer met de vraag om de heer M. van Ling te spreken te krijgen. Er werd aangegeven dat de brieven waren ontvangen maar men wilde niet in woord noch geschrift antwoorden. Daarna weer de megafoon met sirenegeluid laten afgaan en ‘ We Shall Overcome’ pianoversie luid afgespeeld. En het Statement voorgelezen.

In de avond kwam het TV opnamefragment bij TV Drenthe en ook het radio interview plus een bericht op de website.

12 september 2022, maandagmorgen
Reactie van de Belastingdienst Eindhoven inzake de ANBI Status. Website moet op orde gemaakt worden voor 16 september. Uitstel gevraagd en gekregen tot 23 september 2022. Dan zal de aanvraag in behandeling worden genomen.

14 september 2022, woensdag
– 
De conclusies van het vooronderzoek inzake een mogelijke juridische rechtsgang worden vertrouwelijk per mail door het advocatenkantoor naar de voorzitter van de SAWS gestuurd.

– Op woensdagavond 20.00 wordt door TV Gelderland op hun website een voorfilmpje met tekst online gezet inzake de kinderdoop en de politieke lobby tegen de kinderdoop bij de Jehovah’s Getuigen.

15 september 2022, donderdag

– Donderdagmiddag: TV Gelderland zet rond 13.00 het persoonlijk verhaal van Gideon op hun website.

– TV Gelderland: 17.15, Het Programma: IN HET VIZIER VAN DE JAGER over de Kinderdoop bij Jehovah’s Getuigen.

– Per aangetekende post gaat het verzet tegen de Strafbeschikking en de boete op de post geschreven door de SAWS voorzitter inzake de weigering om op 27 augustus 2022 het Bijkantoor- Terrein in Emmen te verlaten.

16 september 2022, vrijdag
– Eydie reist samen met de SAWS voorzitter naar de boulevard van Vlissingen voor een interview met Omroep Zeeland op verzoek van deze omroep. Eydie doet het radio interview, de SAWS voorzitter de tv opname.

Gepland;

24 september 2022, Zaterdagmiddag – Informatiebijeenkomst te Rotterdam

28 september 2022, Woensdagmiddag
– Stichting Against Watchtower Shunning in gesprek met de burgemeester van Emmen